Stichting Hofleveranciers in Nederland

Postbus 158 | 2270 AD Voorburg | tel. +31(0)70-3876528 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

ANBI geregisteerd - RSIN:  800596900 | Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.