Koninklijke beschikking

Staatscourant nummer 65 van 2 april 1987

Verkorte samenvatting: Het recht wordt niet toegekend aan een persoon, doch aan een onderneming en wordt toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar. Na die periode moet de gerechtigde onderneming bestendiging aanvragen.

Om voor toekenning van het recht in aanmerking te komen dient de onderneming ten minste 100 jaar hebben bestaan en zal bovendien slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100, 125, 150 etc. etc. jarig) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf worden verleend. Daarnaast heeft het de voorkeur dat de onderneming handelt onder dezelfde naam sedert de oprichting. In haar bedrijfstak dient de onderneming tenminste in de regio rond haar plaats van vestiging een eerste of een duidelijk vooraanstaande plaats in te nemen. En de onderneming moet de Nederlandse identiteit hebben.

Een onderneming waaraan het recht is toegekend zal zich dienen te houden aan een aantal uitvoeringsbepalingen waaronder een meldingsplicht van wijzigingen in de feitelijke of juridische structuur van de onderneming. Onder bepaalde omstandigheden moet in zo'n geval bestendiging van het recht worden aangevraagd. De naam van het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen, luidt "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". Varianten hierop of nadere aanduidingen mogen niet worden gebruikt. Toekenning van het recht blijft voorbehouden aan de regerend vorst of vorstin. Andere leden van het Koninklijk Huis zullen het recht tot het voeren van hun persoonlijk wapen met de titel hofleverancier niet verlenen.

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.