Monumentaal boek over Paleis Soestdijk

Rond 1650 liet een Amsterdamse burgemeester een jachthuis bouwen tussen Soest en Baarn. De jonge stadhouder WillemIII, een fervent jager, kocht de hofstede aan de Zoestdijck in 1674. De Oranjestadhouders hielden er hun zomers daar. In 1795 verloren de Oranjes het jachtslot. Onder Franse invloed werd Soestdijk 'genationaliseerd' en veranderde het zelfs tijdelijk in een Franse kazerne. Koning :Lodewijk-Napoleon woonde er een aantal jaren en liet het paleis uitbreiden. In 1815 werd alles weer anders. De 'kale' Fransen waren weg, Nederland werd een monarchie en de Prins van Oranje – de latere koning Willem II- kreeg het jachtslot cadeau als blijkt van waardering voor zijn heldhaftige optreden in de veldslagen tegen de Fransen. De prins van Oranje en zijn Russische echtgenote Anna Paulowna lieten Soestdijk verbouwen tot een echt zomerpaleis. Er werden twee zijvleugels toegevoegd en alles werd naar de smaak van de tijd in empirestijl ingericht. Na het overlijden van koningin Anna-Paulowna kwam Soestdijk in bezit van prins Hendrik (de Zeevaarder), broer van koning Willem III. Deze was stadhouder van Luxemburg, maar gebruikte Soestdijk als pied-à-terre. Ook na hem bleef de Koninklijke Familie het paleis gebruiken als zomerverblijf. Vooral Koningin-moeder Emma vertoefde graag op paleis Soestdijk. In 1928 kreeg zij voor haar 70e verjaardag als bijzonder geschenk elektrisch licht op paleis Soestdijk.

Wilhelmina Emma Hofhouding

Wilhelmina en Emma met de hofhouding achter het paleis op 5 juli 1898, twee maanden voor de inhuldiging van Wilhelmina, fotograaf onbekend. © Koninklijke verzamelingen, Den Haag

Permanent bewoond werd Soestdijk pas vanaf 1937, toen prinses Juliana en prins Bernhard er na hun huwelijk hun intrek namen. Het Nederlandse volk had het paar als nationaal geschenk een verbouwing aangeboden. Het paleis kreeg centrale verwarming en een modern en comfortabel appartement aan de achterzijde. Tijdens de bezetting deed paleis Soestdijk dienst als huisvesting voor Duitse officieren. Na de bevrijding keerde het prinselijke gezin terug op Soestdijk. En als in 1948 prinses Juliana haar moeder opvolgt als Koningin, wordt Soestdijk daarmee koninklijke residentie en onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse defilés op Koninginnedag. Het overlijden van Koningin Juliana en prins Bernhard in 2004 betekende het einde van een tijdperk. Nog één keer verscheen de Koninklijke Familie op het bordes: dit keer om de overleden prins Bernhard uitgeleide te doen. In 2005 werd het paleis overgedragen aan de staat, in tijdelijk beheer van de Rijksgebouwendienst tot een toekomstige gebruiker in gevonden. In 2006 werd het paleis opengesteld voor het publiek. Ook enkele privé-vertrekken zijn te bezichtigen, hoewel vrijwel alle privé-bezittingen zijn verwijderd. Dit jaar besloot de regering dat de openstelling van paleis Soestdijk met een jaar is verlengd (www.paleissoestdijk.nl) Op 19 mei j.l. Onthulde H.M. De Koningin in het park van het paleis een bronzen beeld van haar ouders. Het beeld is gemaakt door Kees Verkade.

Achterzijde Soestdijk

Achterzijde Paleis Soestdijk, 2007. © Gerrie Offerman / Imagi

Paleis Soestdijk heeft een blijvende herinnering gekregen in de vorm van een bijzonder groot , dik en zeer rijk geïllustreerd boek. In het boek Paleis Soestdijk. Drie eeuwen huis van Oranje wordt de geschiedenis van gebouw, park en bewoners door een keur van (kunst-)historici tot leven gewekt. Pracht, vaak ongepubliceerd historisch fotomateriaal geeft een overweldigende impressie van de wereld achter het alom bekende bordes. Een hedendaagse fotoreeks toont op indringende wijze de staat en de sfeer van een groot aantal vertrekken van het verlaten paleis. Het boek is samengesteld en geproduceerd door Kunsthistorisch Bureau DÁRTS uit Amsterdam, in samenwerking met Waanders Uitgevers, de Rijksgebouwendienst en de Stichting Openstelling Paleis Soestdijk. “Het is een boek geworden dat vanwege zijn boeiende teksten, prachtige fotoreportages en mooie vormgeving met recht indrukwekkend genoemd mag worden. Kortom een boek dat het verdient gelezen en bekeken te worden”, aldus H.K.H. Prinses Margriet in het voorwoord.

Omslag Paleis

Paleis Soestdijk. Drie eeuwen huis van Oranje (Waanders Uitgevers, Zwolle 2009), 400 pagina's, rijk geillustreerd in kleur en zwart-wit, ISBN 978 90 400 86083, 
prijs: € 49,50

„Keizerlijk en Koninklijke Hofleverancier"

boek wenenKeizerlijk en Koninklijke Hofleverancier“ was een titel, die door het voormalige Oostenrijkse Hof alleen de beste bedrijven in verschillende branche mochten voeren. Vele van deze nog bestaande bedrijven behoren tot de meest vooraanstaande zaken van Wenen: glans volle portalen en etalages, handwerk van de hoogste kwaliteit, artikelen van internationale topniveau, prominente klandizie uit de hele wereld en een onmiskenbare ambiance stralen zij nog tot op heden uit. 
In dit boek worden 29 van deze vooraanstaande ondernemingen uitvoerig beschreven.

  • Café Demel en Hotel Sacher, Sektkellerei Kattus, pianofabriek Bösendorfer, Luster- und Kristalglazen- producent Lobmeyr, Herenmode Kniže, Schoenmaker Rudolf Scheer & Söhne en Juwelier Köchert, binnenhuisarchitect Backhausen en het Wapenbedrijf Johann Springer’s Erben worden naast vele anderen uitvoerig in beeld en tekst beschreven.
  • De schitterende, speciaal voor dit boek gemaakte fotoseries presenteren niet alleen het aanbod en de bedrijfsruimtes, maar ook de eigenaars, productie lijnen en de glans van deze ondernemingen die eertijds behoorde tot vooraanstaande Hofleveranciers.
  • De vergeeft kernachtig en met veel anekdotes de bedrijfsgeschiedenis van de verschillende ondernemingen en hun prominente klanten. Daarnaast ook over de meest uiteenlopende producten en bijzonderheden en de diversiteit van de verschillende bedrijven.

De samenstellers:

Fotograaf János Kalmár heeft talrijke boeken met foto's over Wenen en Oostenrijkse onderwerpen gepubliceerd, o.a. „Joods Wenen“, „Jugendstil in Wenen“, „De Weense Ringstraat“ .

Mella Waldstein is freelance schrijfster en schrijft als gerenommeerde journaliste voor verschillende tijdschriften kranten: o.a. „Kurier“. Het zwaartepunt van haar reisreportages ligt in het Midden- en Oost-Europees gebied.

K. U. K. HOFLIEFERANTEN WIENS
János Kalmár / Mella Waldstein
144 bladzijden, 203 kleuerenfoto’s, luxe gebonden geb.
geschreven in het DUITS
Prijs: € 9,95 ISBN 978-3-7020-0935-9

www.stocker-verlag.com

Die Königlich Bayerischen Hoflieferanten

boek bayerDe Hofleveranciers van het Beierse Hof.

Door Marita Krauss

Voor de eerste keer staat een nogal onbekend deel van de Beierse geschiedenis in het middelpunt, de Hofleveranciers van het Beierse Hof.

Winkeliers, ambachtslieden en Fabrikanten die goederen en diensten aanboden aan het Hof van Beieren konden daarvoor een speciaal privilege ontvangen in de vorm van de titel Hofleverancier. Dit kon voor sommige een opstap wezen op hun maatschappelijke ladder in economische goede tijden. Maar in tijd van neergang kon dit ook tot een totale rampen lijden. Nauw verbonden hieraan is de economische- en lokale geschiedenis van München in de 19de en 20e eeuw. Met name is het ook een weerspiegeling van de geschiedenis van producten en diensten in een wereld met vele veranderingen. Hierbij speelde de jaren 1918, 1933 en 1945 een cruciaal punt .

De benoeming tot Hofleverancier van het Beierse Hof, kon vergeleken worden met een soort „verheffing“ van handelaars en dienstverleners te opzichten van hun branchegenoten. In 1918 ging, met de teloorgang van de Beierse monarchie, ook de officiële titel van Hofleverancier van dat Hof verloren.

En toch wisten enkelen van de voorheen 1000 officiële titel dragers uit de tijd van de monarchie, alle oorlogen, revoluties en economische crises tot op heden te overleven. Omdat dat zij hun product of onderneming hebben aangepast naar de mode, smaak en eisen van de huidige tijd. Met name zijn deze ondernemingen nog steeds trots op het privilege wat hun voorouders hadden verkregen.
Zij laten dit heden ten dage ook nog met enige trots aan hun klanten blijken.

In het boekwerk; „Die Königlich Bayerischen Hoflieferanten“ samengesteld en geschreven door Marita Krauss, wordt aan de hand van meer dan 200 historische afbeeldingen/ originele documenten, de relatie tussen het Koningshuis van Beieren en zijn fabrikanten en leveranciers van de meest uiteenlopende bedrijfstakken en hun producten behandeld. Daarnaast geeft het ook inzicht in de wereld van de Hofleveranciers, de hofkeuken, de tijd van de eerste wereldoorlog, de crises en ommekeer na het einde van de Beiserse monarchie.

Kortom het boek verschaft een bijzondere kijk in de wereld van een kleine Beiers Koninkrijk welk later werd gevoegd onder binnen het voormalige Duits Keizersrijk.

Die königlich bayerischen Hoflieferanten
Auteur: Marita Krauss, 
Hardcover, gebonden 336 blz en 250 afbeeldingen
ISBN:78-3-937200-27-9 €39.90 
www.volkverlag.de

200 jaar Hofleveranciers onder Oranje

200 jaar Hofleveranciers onder oranjeIn het boek "200 jaar Hofleveranciers onder Oranje", welke onlangs verschenen is op 11 december 2013, wordt niet alleen de geschiedenis van het predicaat, maar ook zijn huidige betekenis beschreven.
Zo wordt er ingegaan op de verschillende aanvraagprocedures en richtlijnen, de uiting op handelscorrespondentie, reclame, en het vervaardigen en decoreren van de diverse Wapenborden. Ook wordt er uitvoerig stilgestaan bij de huidige situatie. Daarnaast schetsen tientallen met dit recht onderscheiden ondernemingen een profiel van zich zelf en geven zij weer op welke gronden en prestaties zij zich vorstelijk mogen presenteren. Familietrots, doorzettingsvermogen, aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden, zorg voor kwaliteit en verbondenheid me ons vorstenhuis vormen hierbij de ingrediënten.
Het boekwerk is niet enkel geschreven voor ondernemingen die deze onderscheiding bezitten, maar ook voor hen die menen hiervoor in aanmerking te komen en voor iedereen die hiermee te maken krijgt of geïnteresseerd is.

Het boekwerk "200 jaar Hofleveranciers onder Oranje" is verkrijgbaar en te bestellen bij het secretariaat van de Stichting, tegen de speciale prijs van € 35,00 exclusief verzendkosten.

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.