Collectie wapenborden en predicaten/oorkondes

Eén van de activiteiten van de Stichting Hofleveranciers in Nederland is het verzamelen van oude "Hofleverancierborden" en oude predicaten/oorkondes horende bij het begrip Hofleveranciers.

Hofleveranciersborden

De Stichting beheert een bijzondere collectie wapenborden uit de periode 1815 tot heden. Deze is enig in haar soort en wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OCW als zeer belangrijk en waardevol cultureel erfgoed beschouwd. De oude wapenborden die in het verleden de gevel van de onderscheiden ondernemingen sierden, zijn ondermeer in hout, brons, en andere metalen uitgevoerd en variëren in maat als voorgeving. Zij laten naast het rijks- of koninklijk wapen ook de verschillende wapens van de andere leden van ons vorstenhuis zien. Naast zeer oude exemplaren omvat de collectie ook wapenborden van recentere datum.

19eeuw klein emma klein
Wapenbord 1e helft 19e eeuw Koningin Emma 1879 - 1890
   

Predicaten/oorkondes

Naast de collectie wapenborden, tracht de Stichting ook een verzameling van predicaten/oorkondes aan te leggen. Deze predicaten/oorkondes waren het bewijs, dat men was onderscheiden met de titel "Hofleverancier" van de regerende monarch of van andere leden van ons Vorstenhuis. Tevens bevinden zich binnen de thans bijeen gebrachte verzameling predicaten/oorkondes ook exemplaren, veelal uit de 19de eeuw, van andere Europese Vorstenhuizen, die dit recht hebben verleend aan een Nederlandse onderneming. Ook hierin bevinden zich enkele exemplaren uit de 20ste eeuw.

darmltadt klein don alfonso klein
Predicaat verstrekt door de Groothertog 
Ludwig IV van Hessen 1879
Predicaat verstrekt door Koning
Don Alfonso XIII van Spanje 1922
   

Naast het verwerven en conserveren van oude wapenborden en predicaten/oorkondes, wordt ook getracht door delen hiervan tentoon te stellen het begrip "Hofleverancier" in een breder voetlicht te plaatsen. Hetzij als hoofdthema hetzij als ondersteuning van andere exposities.

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.