Op zaterdag 2 november 2019 vierde Schildersbedrijf Boerstoel het honderdjarig bestaan in restaurant De Herberg in Vorden (Gelderland). Burgemeester Marianne Besselink van de overkoepelende gemeente Bronckhorst kwam hier speciaal het predicaat ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ uitreiken. Een door trots overmande Johan Boerstoel nam de oorkonde samen met zijn zoon Dick, die het bedrijf nu met zijn vrouw Marlies runt, in ontvangst. De burgemeester was namelijk onaangekondigd, bij verrassing maar niet met lege handen,  opgedoken.

Burgermoeder Besselink beschreef in haar lofrede hoe het vóór 1919 in Brummen, Gelderland, slechte tijdens waren. Gerrit Boerstoel moest met zijn gezin en andere families naar Duitsland omdat daar meer kans op arbeid was. Dat was echter alleen toegestaan wanneer zij de Duitse nationaliteit zouden aannemen. Als ’t zó moet – dan trok Boerstoel met zijn kroost maar weer terug naar Nederland. Ze kwamen terecht in Vorden, waar er werk was bij een schildersbedrijf. Toen dat enige tijd later te koop kwam te staan, sloeg Gerrit Boerstoel toe: op 24 oktober 1919 doopte hij het om tot Schildersbedrijf fa. G. Boerstoel & Zoon.

De zoon was Johan, die de onderneming een aantal malen (binnen de Vordense grenzen) hielp verhuizen. Hij noemde zijn zoon ook Johan; de derde generatie werd eveneens schilder. Johan junior trouwde met Ali en kreeg twee zoons. Zoon Dick is nu de directeur.

Het schildersbedrijf streek tenslotte in 2004 neer op het bedrijventerrein met de toepasselijke naam Werkveld. Dick heeft drie dochters, in de leeftijd van 8 tot 15 jaar, maar de vijfde generatie hoeft nu nog niet te kiezen.

De edelachtbare mevrouw Besselink hield haar gehoor voor waaraan een hofleverancier tegenwoordig dient te voldoen: hij speelt een rol in de regio – het bedrijf staat er als “degelijk” bekend – en voert veen milieuverantwoorde onderneming volgens Arbo-richtlijnen. Hij is van maatschappelijke waarde – Boerstoel sponsort al jaren verenigingen en activiteiten door reclameborden en financiële bijdragen – en is goed voor zijn personeel. En het is een firma, van onbesproken gedrag, die met zijn klanten meedenkt. Dit geldt allemaal voor Schildersbedrijf Boerstoel, die dus het wapenschild mag ophangen. Maar het mooiste is dat niemand van de derde of vierde generatie deze eer had verwacht.

De sponsorcommissie van de Volleybalvereniging DASH is de eerste op de Facebookpagina van Contact Vorden om de familie Boerstoel te feliciteren. Aan de plaatselijke muziekvereniging Harmonie Vorden geeft Boerstoel vaste financiële ondersteuning en van een team van het Vordens Tennispark is het bedrijf shirtsponsor. Van het Zomerorkest Nederland is het hoofdsponsor, om vijftig jonge muzikanten en conservatoriumstudenten de kans te geven aan een tiendaagse tournee door Nederland mee te doen.

Wat ooit een firma met zoon was, is uitgegroeid tot een gerenomeerd schilders-, glaszetters- en afwerkingsbedrijf voor Vorden en omgeving. Ze behandelen onderhoud en nieuwbouw, zowel voor particuliere opdrachtgevers als de (semi-)overheid. Boerstoel wijst er de klant nuchter op dat hij halsbrekende toeren moet uithalen als hij zelf bij de hooggelegen delen van zijn woning wil komen. “Laat het daarom gewoon aan ons over. Wij camoufleren geen slechte plekken, maar voorkomen ze.”  Hiervoor beschikt Boerstoel over rolsteigers, werkbruggen, hoogwerkers en diverse soorten ladders en trappen.

Hun vaklui werken met verfmerken die voldoen aan de milieueisen, en gebruiken de (watergedragen) professionele coatings voor het binnenwerk naast de oplosmiddelarme producten voor het buitenwerk volgens de Arbo-wetgeving. Bij met mengen in de eigen machines worden de dampen meteen afgezogen en gezuiverd. Afval wordt (chemisch gescheiden) afgevoerd, spoelwater gefilterd om te kunnen hergebruiken en lege blikken samengeperst in de blikkenpers, waardoor het afvalvolume beperkt blijft. Aan alles is gedacht.

www.boerstoel.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.