“Al honderd jaar thuis in brandstoffen en smeertechniek”, zo afficheert ABC Olie zich op zijn website. Daarom mocht het bedrijf op 3 oktober 2019 het predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ ontvangen. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg reikte de oorkonde uit aan directeur Geert-Jan van Ierland en zijn voorganger Gerard van Ierland. Het jubileum werd vervolgens gevierd in het bedrijfspand aan de Goirke Kanaaldijk in Tilburg.

Het begon met de verkoop van kolen. In 1919 startte Gerardus van Ierland hiertoe een onderneming in de wijk Loven. Die zone van Tilburg heeft van oudsher een industriële bestemming; de woningen die er nu, om een oude fabrieksschoorsteen heen, worden gebouwd krijgen sheddaken (die op een zaagrand lijken) om aan deze functie te herinneren.

De Firma Van Ierland zit er al lang niet meer. Dankzij de groei van de handel verhuisden zij eerst naar het Insulindeplein, vervolgens naar de Hazelaarstraat en tenslotte naar de huidige locatie. De naam veranderde mee met de uitbreiding van de nering: eerst in Algemene Brandstoffen Compagnie Tilburg, toen in ABC Olie&Kolen en als laatste in ABC Olie.

Vanaf 2001 bestuurt de vierde generatie Van Ierland een bedrijf dat een belangrijke plaats inneemt in de brandstoffen- en smeermiddelenbranche. Zij hechten aan hun rol in de regio en willen een toonbeeld zijn van onderscheidend ondernemerschap, door een flinke steen bij te dragen aan de energietransitie die momenteel zo noodzakelijk is. Gelegen aan de Boterberg in Tilburg streeft de Algemene Brandstoffen Compagnie naar “het optimaliseren van uw vloeistoffenmanagement”. Het klinkt wat glibberig, maar de groot- en detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, zoals de inschrijving in het telefoonboek luidt, is zeer bewust bezig met het schoner maken van het tankstation, om het simpel uit te drukken.

Een innovatie op duurzaamheidsgebied is bijvoorbeeld GTL Fuel. Gas-To-Liquids is een zogenaamde ‘drop-in fuel’: je gooit het letterlijk in een tractor, motorjacht of oude auto die al zijn hele leven op diesel rijdt, en hij start direct – zonder vieze rook, zonder lokale uitstoot (zoals fijnstof, stikstofoxiden en zwaveloxiden) of roet. GTL is het basisproduct dat door specifieke raffinage uit aardgas ontstaat. Er wordt ook wel kaarsvet van gemaakt of basisolie voor smeermiddelen. Geert-Jan van Ierland heeft er nog geen nadelen in kunnen ontdekken, of het moet zijn dat je bij het tanken even een andere nozzle moet pakken.

Het mag duidelijk zijn: smeerolie is een specialisme waar een bedrijf een eeuw voor gestudeerd moet hebben. Met nieuwe producten uit minerale grondstoffen slijten de motoren minder, hoeven filters niet zo vaak te worden vervangen, en stoten ze minder vervuiling uit.

Voor tachtig procent gaat de GTL Fuel die door ABC Olie wordt gedistribueerd, naar de binnenvaart. Dit wordt verzorgd door haar zusterbedrijf Vidol B.V., dat de bunkerstations voorziet. Het kost iets meer, maar het bespaart havengelden, onderhoud en natuurlijk CO2. ABC Olie heeft ook een eigen tankstation (mèt GTL Fuel) bij het in 2016 uitgebreide, ‘groen’ uitgevoerde kantoorpand aan de Goirke Kanaaldijk.

Directeur Van Ierland voorziet dat de markt transparanter wordt. Duistere constructies rond de verhuur van tankstations of de rode gasolie die nog steeds in België wordt gemaakt, nopen tot een meer projectmatige relatie van de groothandel met de afnemer. “Slimmer smeren loont!” verklaarde Van Ierland in NOVE Visie (nr 3, 2016): hij wil de klant zoveel mogelijk zorgen besparen door de kennis, afhandeling en dienstverlening erbij te leveren, tot en met de afvallogistiek aan toe. Dát noemt hij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

www.abcolie.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.