Dat de bloemenhandel internationaal is, komt naar voren in de Engelse naam van de website van P. Aker in Venhuizen. Wie aanklikt, wordt welkom geheten met een speciaal blazoen:

“P. Aker en Bloembollen bv became Royal Warrent Holder (Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking) of the Dutch Royal Family on Saturday 14 December 2019” en voegt toe: “But customers still are King!”

Op die dag overhandigde burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Drechterland (een samenvoeging van acht woonkernen in West-Friesland) het predicaat aan directeur Peter Aker, vertegenwoordiger van de vierde generatie Akers. De burgemeester verklaarde, volgens de website bloemenplantennieuws: “Ik ben er trots op dat we sterke familiebedrijven als P. Aker in de gemeente hebben. Prachtig dat ze deze Koninklijke erkenning krijgen.”

De ‘royal award’ werd, met het bijbehorende schild, toegekend ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de bloemkweker. Er waren natuurlijk grote ruikers voor de bekende bloemenexporteur.

In 1894 werd P.Aker in Noord-Holland opgericht voor de handel in bloem- en groentezaad, maar al snel richtte het bedrijf zich op de productie van bloembollen: eerst tulpen, later ook gladiolen en irissen. Rond 1948 begon de export naar andere landen in Europa, en in de jaren vijftig volgde de expeditie naar Amerika. Hierna kwam automatisch de export naar landen in de hele wereld.

In de jaren tachtig stopte het bedrijf echter met deze productieactiviteiten, om zich volledig te specialiseren op de verkoop van hoge kwaliteitsproducten. In 2008 verkaste de onderneming naar de huidige locatie in Venhuizen, waar meer ruimte voor uitbreiding is vanuit een hypermoderne bedrijfsinrichting. Zo kan P. Aker de klant met het telen, verhandelen, importeren en exporteren van zaden en bolgewassen blijven bedienen onder de vertrouwde kwaliteitsgarantie. De website is te lezen in het Engels, Russisch en Spaans, hetgeen een idee geeft van de clientèle uit het buitenland.

Het teelproces vereist constante aandacht. De zorg voor de bloembollen begint lang voordat zij worden geoogst. Elk jaar is de groei weer anders, daarom kan Aker profiteren van meer dan een eeuw opgebouwde expertise.

Tulpenbollen hebben na het rooien eerst een periode van warmte nodig (stadium G) en daarna een periode van kou, als ze vroeg in het voorjaar willen bloeien. Temperatuurbehandeling en preparatie verschilt dus per type bloem. Voor een kwalitatief hoogstaande potplant als de pottulp bijvoorbeeld is een juiste keuze van bollen en bolbehandeling essentieel voor een geslaagde broei en planning. Hiertoe geeft de website van P. Aker in het Russisch, Duits, Pools, Chinees en gelukkig ook in het Nederlands uitgebreide kweekinstructies. Dat het hier om een waar specialisme gaat, mag blijken uit de vakterminologie: laagblijvende cultivars (zoals de Brilliant Star, de Baby Doll, Kikomachi, Princess Irene of Red Riding Hood) en Botanische tulpen (minitulpjes uit verwilderingsbollen, zoals de Tulipa Turkestanica) groeien van nature kort en gedrongen. De juiste bolmaat is van belang voor de ruimte in de pot. Voor bloemen met vroege broei (vóór 1 maart) wordt bolmaat zift 12+ aanbevolen.

Voor een landbouwbedrijf dat valt in de sector Groenten-, wortel- en knolgewassen en de branche ‘Teelt van overige eenjarige gewassen’ is duurzaamheid van extra belang. Niet alleen vanwege de eisen die de siertuinbouw aan de productie stelt, maar vooral omdat dit duidelijk maakt dat het bedrijf constant bezig is het proces te verbeteren om de natuur te beschermen. Energiebesparende maatregelen komen voort uit het gebruik van zonnepanelen, LED-verlichting, ‘liquidseal packaging’ (een extreem dun, duurzaam verpakkingsmateriaal waardoor de producten langer goed blijven) en recyclebare materialen.

Ook dit aspect telt mee voor de toekenning van het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

www.flowerbulbs.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.