Zoals het een Brabants café met zalenverhuur betaamt, vierde Donkenhof niet slechts éénmaal het twintigste lustrum, maar het hele jaar door. De bijzondere jubileumevenementen begonnen al in februari 2019 met de presentatie van het lied ‘Da Feesje Is Hier’, liep tussen de reguliere hoogtepunten door (zoals Wouws Wielercafé en Wouws Wielerweekend – Donkenhof is gevestigd in het dorp Wouw) naar het aanbieden van het Jubileumbier Ambiance in juni, vierde de Eeuwige Gastvrijheid in september, en bereikte het ceremoniële hoogtepunt op 31 oktober 2019, met de woordspeling ‘Donkenhofleverancier’.

Op deze dag reikte burgemeester J.M. (’Han’) van Midden van de gemeente Roosendaal (waarmee Wouw in 1997 is gefuseerd) oorkonde en schild uit ter gelegenheid van de toekenning van het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. De eigenaren van partycentrum Donkenhof, Maurice Broeren en Jannine Broeren-Hermus, namen de eretekens in ontvangst. Hierna bleef het, blijkens het uitgebreide fotoalbum op de website, nog lang vrolijk met goede toespraken, lekkere hapjes en veel Ambiance-bier.

Een landbouwer uit Woensdrecht (in het uiterste zuidwesten van Noord-Brabant) kocht op 8 september 1919 een pand naast het herenhuis ‘Donkenhof’ in Wouw, een dorp iets naar het noord-oosten. Zo werd deze Petrus Broeren, zoon van boer Stephanus, uitbater van een bruin café, met een houten toog en een spiegelkast vol glazen. Brouwerij De Ster (gevestigd op de Wouwse Markt) kwam in die tijd de tonnen bier op een speciale kar bij de café’s afleveren. Terwijl overal elders de glazen voor de klanten werden gevuld uit kruiken (de ‘stopkes’), kreeg Café Broeren al in 1929 tapkranen op de bar. Geen wonder dat de omzet steeg en de familie Broeren bleef.

Waar andere café’s reepjes krantenpapier in de wc’s hadden hangen, kreeg hun toilet heus wc-papier. Overigens kwamen de pisbakken voor de mannen nog wel rechtstreeks uit in de sloot.

De tweede generatie, Cor Broeren, die trouwde met Jo, vroeg in 1971 een vergunning aan om de kroeg grondig te verbouwen. Zo werd in 1972 alles aangesloten op de riolering. Het vergrote café nam bij de opening in 1973 de naam aan van het vroegere buurhuis: Donkenhof. Tijdens de Wouwse kermis zetten ze, toen al, wel 1000 liter bier om.

Uit het huwelijk van Cor en Jo kwamen vanaf 1949 zes kinderen voort. De oudste, Piet, nam de zaak over, en inmiddels is de vierde generatie aan de beurt: Maurice en zijn vrouw Jannine hebben Café Donkenhof klaargestoomd voor de veranderende markt van feesten en partijen. Donkenhof heeft een Grote Zaal, en een apart te huren ruimte, de ‘Schutterij’.

Dat de familie Broeren een lange geschiedenis heeft met tapbier, mag blijken uit het aanbod. In het biercafé komen vijf speciale bieren uit de tap, en omdat ze zelf niet kunnen kiezen welke nou de lekkerste is, rouleren ze elke maand een favoriet. Daarnaast wordt een breed scala aan bijzondere biermerken aangeboden, van trappisten tot Westmalle.

Sinds 1996 mag kastelein Maurice Broeren zich SVH Meesterschenker noemen – SVH staat voor Stichting Vakbekwaamheid Horeca – , de hoogste graad van professionele expertise die een bartender kan bereiken. Als ‘schenker’ in de horeca kan hij dan ook de beste bierproeverijen opzetten. In vier uur tijd begint de groep met een eenvoudige pilsener “om de smaakpapillen in de stemming te brengen”. Dan volgt de informatie over grondstoffen en het brouwproces. Als de gasten niet teveel vragen stellen, kan gauw worden overgegaan naar overjaarse bieren, abdijbieren, vruchten- of tarwebieren, om af te sluiten met tripels.

Daarom zijn Westbrabantse nachten lang.

www.donkenhof.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.