Het Smildeger familiebedrijf Blomberg bestond in 2019 honderd jaar. Omdat de Gebroeders maatschappelijk zeer betrokken zijn bij de regio Smilde, kwam Commissaris des Konings Jette Klijnsma speciaal naar de Smildeger Koepelkerk om de oorkonde, behorende bij het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ uit te reiken aan Hendrik-Jan en Johan Blomberg. Mieke Damsma, burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, sprak van ontzettende trots om in haar woonplaats zo’n duurzaam bedrijf te hebben dat voor binding zorgt in de samenleving.

De website van omroep rtvdrenthe vermeldt met oog voor de typerende bescheidenheid van zijn provinciegenoten dat de broers weliswaar de onderscheiding hadden aangevraagd omdat hun aannemersbedrijf het eeuwfeest viert, maar dat zij nogal verlegen reageren op alle eerbetuigingen voor hun rol in de maatschappij: “Als ik hoor hoeveel lof wij krijgen, denk ik: hebben wij zoveel verdiend? Blijkbaar denken anderen daar anders over”, bespiegelt Hendrik-Jan Blomberg. Inderdaad, want de CdK benadrukte in haar toespraak dat je voor dit predicaat wel iets moet doen, zoals geliefd en sociaal zijn, de regio sponsoren en nog veel meer. Ze noemde de Blombergs “weergaloos: de betrokkenheid bij de regio is echt om over naar huis te schrijven. Altijd, al die jaren, heeft de firma Blomberg middenin de samenleving gestaan.”

Het familiebedrijf sponsort verschillende clubs in het dorp, Hendrik-Jan is voorzitter van de werkgeversorganisatie van aannemers in de streek (de NVBU) en Johan zit bij de vrijwillige brandweer. In de hele provincie Drenthe is Blomberg het negende bedrijf dat dit predicaat krijgt.

Dat de Gebr. Blomberg populair zijn, mag blijken uit de website bouwnu.nl. Daar krijgen ze van tevreden klanten louter negens en tienen om hun klantgerichtheid, meedenken en vriendelijk personeel. Er is slecht één zuinige zeven, maar zelfs dan is het commentaar positief: “Goed werk in de afgesproken tijd”. Door dit ene noordelijke understatement komt het gemiddelde tevredenheidscijfer uit op een 8,8. 

Het aannemersbedrijf deelt zijn diensten in naar Nieuwbouwprojecten, Verbouwingsprojecten, Onderhoudsprojecten en Renovatieprojecten. Het duurzame karakter krijgt voorrang, in bouwconstructies, -materialen en -technieken. Maar ook in het personeelsbestand: er is nagenoeg geen verloop onder de werknemers, wat een gunstige weerslag heeft op de relatie met de klanten. Zeker bij verbouwingen moet er onderling vertrouwen zijn. De aannemers hebben ook speciale Acties Inbraakpreventie.

Grootvader Hendrik Blomberg stichtte in 1919 zijn bedrijf aan de Hoofdweg in Smilde. Hij overleed echter plotseling, waarna zijn weduwe, ‘opoe’ Jantje, het moest overnemen. Gesteund door haar dochter Geesje hield zij de boel op poten. Opoes rol in het voortbestaan van de firma is zo groot geweest, dat haar geboortedag, 21 november, werd gekozen om het predicaat ‘Hofleveranvier’ in ontvangst te nemen.

Na Geesje werden Jaap en Bertus Blomberg directeur. Zij werden opgevolgd door de zoons van Jaap, Hendrik-Jan en Jannes. En per 1 januari 2020 draagt Hendrik-Jan de leiding over aan zijn andere broer, Johan. Deze is goed in slimme calculaties en scherpe offertes.

Johan vermoedt dat Hendrik-Jan maar met moeite de zaak kan loslaten, maar heeft er volgens het Dagblad van het Noorden  (21.10.2019) alle vertrouwen in dat de Blombergs klaar zijn voor de volgende honderd jaar.

www.blomberg-smilde.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.