In het Kasteel van Rhoon (gemeente Albrandswaard), onder de rook van Rotterdam, konden op 20 september 2019 in één keer twee bedrijven, loten uit dezelfde stam, worden beloond voor hun doorzettingsvermogen. De Commissaris des Konings in Zuid-Holland, Jaap Smit, reikte samen met de burgemeester van Albrandswaard, Jolanda de Witte, het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ uit aan Widenhorn B.V. en aan WIA Educational.

De burgemeester prees Anco Euser (directeur van Widenhorn) en Bert Euser (directeur van WIA Educational) om hun langdurige ondernemerschap en hun betrokkenheid bij lokale en regionale initiatieven en projecten.

In 1919 begon Albert Widenhorn zijn Machines Werktuigen en Gereedschappenhandel N.V. aan de Leuvehaven in Rotterdam. Hij was in 1914 in Duitsland geboren. Hoewel hij het Duitse staatsburgerschap had verloren, werd hij in België, waar hij met zijn vrouw Maria woonde, tot 1933 beschouwd als staatsvijand. Dit veranderde pas toen hij in dat jaar Nederlander werd.

Toen hij overleed, in 1944, nam Cornelis Euser de dagelijkse leiding over. Vier jaar eerder was Euser door Widenhorn als boekhouder in dienst genomen. Euser breidde het bedrijf, onder de bekende naam, uit met vestigingen in Rotterdam (op beide Maasoevers), Tilburg, Tiel en Middelburg. Van hieruit leverde de firma Widenhorn gereedschappen aan industriële bedrijven. Het werkterrein bestrijkt hedentendage de hele Benelux.

Naast deze ‘hardware’ begon de zoon van Cornelis Euser, Bert, in 1982 Widenhorn Industriële Automatisering: niet alleen bood het nieuwe bedrijf CAD/CAM-systemen – Computer Aided Design, resp. Computer Aided Manufacturing, dus het ontwikkelen en vormgeven van producten door software – aan de verspanende en plaatverwerkende metaalindustrie, maar ook de opleidingen hierin, voor het technisch en beroepsonderwijs.

In de jaren negentig ging men voort met de ‘digitale gereedschappen’. In vier generaties is Widenhorn geëvolueerd in een bedrijf in mechanische gereedschappen voor de industrie (Industriële Applicaties) èn in een handelsonderneming in nieuwe technologieën en hoe ermee om te gaan. WIA Educational werkt samen met onderwijsinstanties in de breedste zin (Primair onderwijs, VMBO, ROC, en HBO), door te voorzien in werkplekken, lesmateriaal en educatieve en professionele software.

Op 19 september 2019 bestond Widenhorn honderd jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is een boek verschenen over de geschiedenis van het bedrijf. De ontdekking van een soort familiearchief waarin honderden brieven bewaard bleken te zijn, leidde tot onderzoek in zeven landen en een nieuwe kijk op de historie. Het werk telt 368 pagina’s en is geïllustreerd met historische opnamen, veelal uit eigen collectie. De auteur, dezelfde Bert Euser, is bedrijfseconoom van de derde generatie Widenhorn. Hij was in de capaciteit van regiohistoricus al bezig aan het schrijven van een geschiedenis van de families, maar kon dankzij de ontdekking van zoveel nieuwe historische bronnen overgaan op het samenstellen van een complete en, in de woorden van de website van Widenhorn: “atypische” bedrijfsgeschiedenis. Op zoek naar de ziel van de zaak, noemde Euser het boek. De ‘zaak Widenhorn’ heeft namelijk in de afgelopen eeuw negen maal een serieuze ontwrichting doorgemaakt. Zo werden winkel en fabriek bij het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, totaal verwoest. Het overwinnen van deze tegenslagen kenmerkt het succes van de zaak.

Het boek biedt enerzijds inzicht in de organisatie, financiën, techniek en technologie van de handelsonderneming. Anderzijds levert het een openhartig inkijkje in de familiale verhoudingen: genealogie, emoties rond de overdrachten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie met de lokale politiek in Rotterdam en omstreken, geopolitiek en Tweede Wereldoorlog. In combinatie schetsen deze beide kanten het karakter van Widenhorn. Hieruit komt het begrip ‘bedrijvenfamilie’ voort.

De actieve rol van de verschillende familieleden in het politieke en verenigingsleven van de regio – Bert Heuser was ook wethouder – is te volgen in het Widenhorn Bedrijfsmuseum, dat sinds 2012 een overzicht geeft van de historie van de onderneming en de gemeente Rhoon, het dorp op het eiland IJsselmonde dat valt onder de gemeente Albrandswaard.

www.wiaeducational.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.