In 2018 vierde Sellink Juwelier in Winterswijk zijn honderdjarig bestaan. Dit jubileum werd luister bijgezet met de toekenning van het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Op 12 oktober 2019 reikte burgemeester Joris Bengevoord de oorkonde uit aan eigenaar Ton Abbink.

In zijn lofrede memoreerde de burgemeester dat Ton Abbink bekend staat als een echte vakman. Niet alleen is hij goud- en zilversmid alsmede diamantzetter. Hij is óók horloge- en klokkenmaker. Ton Abbink, derde generatie juwelier, kan alle antieke sieraden en klokken repareren.

Abbink heeft het niet van een vreemde. De juwelier is al meer dan een eeuw gevestigd in de Meddosestraat in Winterswijk (Gelderland), vanaf 30 oktober 1918. In dat jaar begon Gerhard Frederik Sellink zijn zaak in edelmetalen sieraden. In 1948 nam zijn dochter Johanna de onderneming met haar man over. Zij breidden de winkel verder uit naar een juweliers- en horlogeriezaak. 

Op 1 januari 2006 nam hun zoon Ton Abbink de zaak over, waarbij hij de bedrijfsnaam G.F. Sellink veranderde in Sellink Juwelier. Ze verhuisden in 2010, naar de overkant van de straat: van nummer 64 naar 53. Sellink is actief in de branche Winkels in Juweliersartikelen en Uurwerken en weet dankzij zijn praktijkervaring bij Van Moppes Diamonds ook alles van diamanten.

De specialist had zich als horlogemaker al sinds 1980 in het vakwerk bekwaamd, tijdens zijn opleiding en in de praktijk bij zijn ouders. Als kind leerde hij de draaibank te gebruiken, en op zijn zestiende stapte hij in het ambacht.

Hij wil echter meer zijn dan een smid; zijn creativiteit gebruikt hij tevens als ontwerper. Hij kan oude sieraden aanpassen aan nieuwe eisen, maar ook geheel nieuwe ontwerpen. Verschillende van zijn eigengemaakte sieraden en horloges zijn beschreven in boeken. Abbinks interesse in de geschiedenis van zijn vak heeft er bovendien toe geleid dat hij Achterhoekse klokken uit de achttiende en negentiende eeuw heeft bestudeerd. Als een waar uurwerkhistoriscus publiceerde hij in 1989 (samen met J. Sellink en R. Wiggers) het boek Achterhoekse Klokken en Uurwerken. Klokken hebben vaak een emotionele waarde, ze zijn soms wel een leven lang in de familie. In Achterhoek Nieuws (19.10.2018) wijst Abbink er op dat als een klok niet meer slaat, de sfeer in huis verandert: “Het gezegde ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’ is er niet voor niets.”

De vierde generatie heeft dezelfde liefde voor het vak. Dochter Marjon doet de boekhouding van de winkel. Zij ziet dagelijks wat een emotionele waarde deze kostbare voorwerpen hebben. Erfstukken die moeilijk draagbaar zijn geworden worden door een toepassing van haar vader weer bruikbaar.

Een vijftigjarig jubileum heet ‘Gouden’, zestig geldt als Diamant. Daar is Sellink al lang voorbij. Honderd jaar wordt wel Ivoor genoemd. De komende eeuw glanst nu al.

website.places.nl

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.